Jaarlijkse barbecue op 17 juni

De jaarlijkse barbecue stelde B.O.O.R. ook dit jaar open voor álle ondernemers van de Revelhorst. Het maakte daarbij niet uit of ze wel niet lid waren van de belangenorganisatie. Zo’n veertig ondernemers kwamen naar de barbecue op vrijdag 17 juni en van de niet-leden besloot een aantal om zich ook aan te sluiten bij B.O.O.R.

Ondanks dat het met de buien geen barbecueweer was, was de avond geslaagd. Fort Bronsbergen, zelf ook lid van B.O.O.R., had voor de gelegenheid de barbecues opgesteld onder de parasols. Het buffet stond binnen en ook de leden konden kiezen of ze op het terras aan het water of binnen wilden zitten.

Voorzitter Robbert Veenendaal heette de ondernemers van harte welkom en vertelde dat het bestuur voornemens is om weer meer leven in de brouwerij te krijgen. Om die reden is het bestuur ook aangevuld met nieuwe leden. Het opzetten van deze actuele website is het eerste idee. Hierop kunnen leden hun eigen nieuws kwijt en via de site kunnen zij ook geïnformeerd worden over relevant nieuws, zoals bouwontwikkelingen en wegwerkzaamheden.

Belangenbehartiging kent wel degelijk resultaat

Aanpak Industrieweg gaat NIET door

Op donderdagavond 9 december tijdens de Klankbordgroep vergadering: aanpak Industrieweg, waar o.a. de VWKZ maar ook de KvK zitting in heeft, is bekend gemaakt dat de aanpak van de Industrieweg NIET doorgaat!

Projectbureau de Mars en de gemeente Zutphen zijn na een zorgvuldige analyse tot de conclusie gekomen dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid niet gewaarborgd kunnen worden tijdens de wegwerkzaamheden.

De VWKZ en de KvK hadden al bij begin van het project er stevig op aangedrongen dat bij onvoldoende waarborgen over de bereikbaarheid de aanpak van de Industrieweg niet gesteund zal worden door hen. “Met name deze cruciale verbinding met de Mars mag en kan op geen enkele manier in gevaar komen. Zowel voor de ondernemers, maar ook voor de consument de werknemers als de bewoners van Zutphen”, zo stelde Jos Addink als vertegenwoordiger van de VWKZ in de klankbordgroep.

Het Projectbureau de Mars en de gemeente Zutphen hebben na zorgvuldig onderzoek deze stelling onderschreven en overgenomen. De aanpak wordt nu pas opgepakt als de N348 eerste fase gereed is (omlegging Polbeek/Eefde). In 2011 wordt dit tracé namelijk aangepakt. Hiermee wordt gedeeltelijk de kwetsbaarheid van de Industrieweg als enige ontsluiting van de Mars voor vrachtverkeer, ook opgeheven.

De mogelijkheden om toch de subsidie van Provincie voor de aanpak van deze weg te behouden worden nu nog onderzocht.

Zowel de VWKZ als de KvK zijn blij met de uitkomsten en complimenteren het Projectbureau de Mars met de zorgvuldigheid die zij hebben genomen in dit Project.

Jos Addink
Remco Feith

Vereniging voor de bedrijventerreinen van Zutphen