Werkzaamheden ondanks storm tijdig afgerond

Viaduct Deventerweg (N348) volgens planning weer open voor alle verkeer

De Deventerweg (N348) die vanaf 15 januari voor alle verkeer werd afgesloten wegens werkzaamheden aan en op het viaduct, is volgens planning weer opengesteld. Zaterdag 20 januari werden de laatste werkzaamheden afgerond, waarna de wegafsluiting kon worden opgeheven.  Dankzij extra inzet van menskracht en materieel, ook op de donderdag waarbij zware storm het werk teisterde,  is de streefdatum gehaald. Nu het viaduct weer open is, wordt vanaf donderdag 25 januari de Oude IJsselbrug weer zoals daarvoor, afgesloten voor het zware verkeer.

Met noodmaatregel viaduct weer open voor vrachtverkeer

Het viaduct tussen Zutphen en Eefde werd een week geleden volledig voor alle verkeer afgesloten voor het aanbrengen van een versterkingsconstructie zodat deze weer toegankelijk zou worden voor het vrachtverkeer. In december bleek uit aanvullend onderzoek dat de constructie van het viaduct in een slechte conditie verkeerde, waardoor deze werd afgesloten voor vrachtverkeer. In combinatie met de afsluiting van de sluis bij Eefde, die vanwege de verkeersveiligheid ook werd afgesloten, heeft het verkeer een week lang van de omleidingsroutes gebruik moeten maken.
Hoewel het besluit tot de wegafsluiting niet anders genomen kon worden, realiseerden de betrokken partijen zich dat dit tot veel overlast zou leiden.

De versterkingsconstructie blijft in stand totdat de nieuwe spoorbrug is gerealiseerd. Tot die tijd geldt ook een snelheidslimiet van 50 km/uur op het viaduct voor alle verkeer. Inmiddels blijkt dat met name het vrachtverkeer deze limiet goed hanteert bij het passeren van de brug. ProRail verwacht dat in 2008 de nieuwe spoorbrug gerealiseerd zal zijn.

Oude IJsselbrug weer gesloten voor zwaar verkeer

Nu het viaduct weer toegankelijk is voor het vrachtverkeer, wordt de Oude Ijsselbrug, net als daarvoor gesloten voor het zware verkeer. Vanaf donderdag 25 januari geldt dan een verbod voor vrachtverkeer en landbouwverkeer zwaarder dan 20 ton in combinatie met een hoogtebeperking van 3,1 meter.

Deventerweg (N348) week afgesloten voor uitvoering noodmaatregel

Van maandag 15 januari 2007 vanaf 00.00 uur (middernacht) tot en met zondag 21 januari 2007 worden in opdracht van ProRail en de provincie Gelderland werkzaamheden uitgevoerd aan het viaduct tussen Zutphen en Eefde. Tijdens deze werkzaamheden is het niet mogelijk van dit viaduct gebruik te maken. Vanaf 22 januari  2007 zal het viaduct weer voor alle verkeer beschikbaar zijn.

In december werd het viaduct voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton afgesloten, nadat uit onderzoek was gebleken dat de constructie van de brug in een slechte conditie verkeert.
Door het aanbrengen van een versterkingsconstructie kan het verbod voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton worden opgeheven. De versterkingsconstructie zal in combinatie met een snelheidsbeperking in stand worden gehouden totdat de nieuwe spoorbrug is gerealiseerd. Dit zal volgens ProRail naar verwachting in 2008 het geval zijn. Voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Mars, blijft de Oude IJsselbrug bij Zutphen voor het vrachtverkeer open totdat de versterkingsconstructie is aangebracht. Tijdens de afsluiting van het viaduct wordt op verzoek van de gemeente Lochem ook de sluis in Eefde afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, omdat hier anders grote problemen worden voorzien.

Het verkeer zal tijdens de stremming als volgt worden omgeleid. Het gemotoriseerd verkeer kan aan de westelijke zijde gebruik maken van de route via Voorst (N345) en aan oostelijke zijde via Lochem (N332 en N346). Landbouwverkeer vindt zijn weg via Almen. Fietsers en bromfietsers worden over industrieterrein De Mars geleid. De gemeente neemt extra maatregelen ten behoeve van de veiligheid van het fietsverkeer op De Mars.
Het vervoer per streekbus is gedurende deze week gestremd tussen Eefde en Zutphen. Wel wordt de busverbinding tussen Deventer en Eefde in stand gehouden.
De treinverbindingen Zutphen-Deventer en Zutphen-Winterswijk blijven gedurende de werkzaamheden in stand.

Door de grote verkeersintensiteit op de N348 wordt veel overlast van de stremming verwacht. Door de extra inzet van menskracht en materieel wordt ernaar gestreefd om het viaduct zo mogelijk al eerder weer beschikbaar te hebben.
De omleidingen worden met borden aangegeven.