Deventerweg (N348) week afgesloten voor uitvoering noodmaatregel

Van maandag 15 januari 2007 vanaf 00.00 uur (middernacht) tot en met zondag 21 januari 2007 worden in opdracht van ProRail en de provincie Gelderland werkzaamheden uitgevoerd aan het viaduct tussen Zutphen en Eefde. Tijdens deze werkzaamheden is het niet mogelijk van dit viaduct gebruik te maken. Vanaf 22 januari  2007 zal het viaduct weer voor alle verkeer beschikbaar zijn.

In december werd het viaduct voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton afgesloten, nadat uit onderzoek was gebleken dat de constructie van de brug in een slechte conditie verkeert.
Door het aanbrengen van een versterkingsconstructie kan het verbod voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton worden opgeheven. De versterkingsconstructie zal in combinatie met een snelheidsbeperking in stand worden gehouden totdat de nieuwe spoorbrug is gerealiseerd. Dit zal volgens ProRail naar verwachting in 2008 het geval zijn. Voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Mars, blijft de Oude IJsselbrug bij Zutphen voor het vrachtverkeer open totdat de versterkingsconstructie is aangebracht. Tijdens de afsluiting van het viaduct wordt op verzoek van de gemeente Lochem ook de sluis in Eefde afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, omdat hier anders grote problemen worden voorzien.

Het verkeer zal tijdens de stremming als volgt worden omgeleid. Het gemotoriseerd verkeer kan aan de westelijke zijde gebruik maken van de route via Voorst (N345) en aan oostelijke zijde via Lochem (N332 en N346). Landbouwverkeer vindt zijn weg via Almen. Fietsers en bromfietsers worden over industrieterrein De Mars geleid. De gemeente neemt extra maatregelen ten behoeve van de veiligheid van het fietsverkeer op De Mars.
Het vervoer per streekbus is gedurende deze week gestremd tussen Eefde en Zutphen. Wel wordt de busverbinding tussen Deventer en Eefde in stand gehouden.
De treinverbindingen Zutphen-Deventer en Zutphen-Winterswijk blijven gedurende de werkzaamheden in stand.

Door de grote verkeersintensiteit op de N348 wordt veel overlast van de stremming verwacht. Door de extra inzet van menskracht en materieel wordt ernaar gestreefd om het viaduct zo mogelijk al eerder weer beschikbaar te hebben.
De omleidingen worden met borden aangegeven.

Vereniging voor de bedrijventerreinen van Zutphen