Rouwmaat Groep draagt bij aan duurzaamheid en ontwikkeling

De vestiging van de Rouwmaat Groep in Zutphen begint steeds meer vorm te krijgen.
Veel activiteiten, met name op- en overslag, ontwikkelen zich boven verwachting. De vestiging in Zutphen is continue bezig om het bedrijventerrein “De Mars” te vergroten.

Investeren in vervoer over water

Rouwmaat Groep Zutphen, de gemeente Zutphen en andere geïnteresseerde ondernemers kijken samen naar wat nodig is om de Industriehaven bereikbaar te maken voor schepen die 3.000 ton wegen. Op dit moment is namelijk de Industriehaven alleen toegankelijk voor schepen tot ongeveer 1.600 ton (afhankelijk van de waterstand van de IJssel) en daar willen ze verandering in brengen.

Samen bijdragen aan duurzaamheid en ontwikkeling

De gemeente Zutphen investeert veel om de stad en het bedrijventerrein “De Mars” aantrekkelijk te maken. Rouwmaat Groep in Zutphen wil daar graag een bijdrage aanleveren aangezien de nieuwe locatie van Rouwmaat Groep het vervoer van goederen via het water mogelijk maakt. Dit is niet alleen goed voor de CO2- NOX -en fijnstofreductie, maar het levert ook een positieve bijdrage aan filepreventie. Het bedrijf wil ideeën delen met de betrokken overheden en bedrijven om plannen concreet te maken in het kader van duurzaamheid.

BewarenBewaren

Zutphense ondernemers besparen energie

Parkmanagement Zutphen, VNO-NCW Stedendriehoek en gemeente Zutphen hielden 22 november een informatieavond voor de koplopers over energiebesparing in Zutphen. Tijdens deze avond werd er verteld welk energie-besparingstraject de partners gaan starten en willen ze de koplopers te faciliteren om andere ondernemers ook aan te zetten tot energiebesparing. Met succes, de eerste aanmeldingen zijn binnen.

Energiescans

Parkmanagement Zutphen en VNO-NCW Stedendriehoek slaan samen de gemeente Zutphen de handen ineen om het fossiele energieverbruik te verminderen. Dit zorgt voor lagere energiekosten én natuurlijk energiebesparing. De ondernemers in Zutphen hebben samen met de gemeente Zutphen, VNO-NCW Stedendriehoek en Parkmanagement Zutphen een constructie opgezet dat alle ondernemers gratis gebruik kunnen maken van de MKB Energy CheckUp om inzicht te krijgen in hun eigen energieverbruik, welke maatregelen er kunnen worden genomen, hoeveel ze moeten investeren en hoeveel het gaat opbrengen. Lees verder Zutphense ondernemers besparen energie

2018-02, 1 februari: GEA Jaarcongres 2018

Op 1 februari 2018 vindt het derde Jaarcongres van het Gelders Energieakkoord plaats bij De Vereeniging in Nijmegen.

Dit jaar is het thema: “Dit is het moment. Energietransitie in Gelderland. Wat doe jij?”

GEA wil tijdens het congres iedereen meenemen in de ontwikkelingen rondom energietransitie en de noodzaak hiervan.

Tijdens het programma spreken diverse mensen over de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn en worden er presentaties en workshopsessies gehouden.

Voor meer informatie over het programma en aanmelden:
http://www.geldersenergieakkoord.nl/jaarcongres-2018/

Verloop najaarsopenstelling SDE+2017

Sparkling Projects maakt innovaties haalbaar op het gebied van duurzame energie. Het bedrijf inventariseert en verzorgt financieringsmogelijkheden waaronder SDE+.

Met de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen in Nederland. Dit is voor het milieu en de economie veel beter en het maakt Nederland minder afhankelijk van de fossiele brandstoffen.

Volgens Sparkling Projects zijn in de tweede openstellingsronde in het najaar van de SDE+2017 5.783 aanvragen ingediend met een budgetclaim van in totaal ruim €9,9 miljard. De najaarsronde is daarmee dus ruim overtekend.

De aanvragen worden op dit moment door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland behandeld. De projecten worden beoordeeld op basis van de eisen van de regeling en getoetst op technische, financiële en economische haalbaarheid. Dit proces loopt in ieder geval tot begin volgend jaar.