(Van de Kamer van Koophandel)

Eén Platform Techniek Stedendriehoek, dat moet er vóór 2013 zijn. “Voornaamste doel van één platform is dat we maximaal binding kunnen realiseren met de verschillende technische branches in de regio” legt voorzitter Pieter Mulder uit. “Op 13 december is het platform een feit. Vanaf dat moment gaan we in plaats van lokaal, regio breed en branchegericht samenwerken. Zo willen we de zichtbaarheid van de techniek in onze regio vergroten en vooral ook instroom in de techniek bevorderen. Want dat is hard nodig. Doen we dat niet, dan missen we de boot; de toekomst bedreigt ons met een tekort aan technische vaklieden”.

Samenwerken, verbinden en clusteren zijn de sleutelwoorden en de hoofdconclusie uit het rapport “Arbeidsmarkt ontwikkelingen in de Metalectro in de Stedendriehoek” dat eerder onder begeleiding van de Kamer van Koophandel tot stand kwam. Een rapport dat dit keer niet in een la verdween, maar serieus opgepakt werd door bedrijven uit de toen nog lokale platforms techniek Zutphen, Apeldoorn en Deventer. Samen met de Kamer van Koophandel zochten de lokale platforms toenadering tot elkaar en ontstonden er voorzichtig branchegerichte clusters die de provinciegrenzen en de IJssel overbruggen.

Met de vorming van één Platform Techniek Stedendriehoek wordt ook voldaan aan de wens van gemeenten en provincies om te kunnen beschikken over één aanspreekpunt voor eventuele projectvoorstellen. Tevens kan er op deze manier makkelijker aangesloten worden bij (bestuurlijke) overleggen voor economische ontwikkeling en arbeidsmarkt die al langer bestaan op het niveau van de Stedendriehoek. Maar ook voor platformpartners zoals ROC Aventus en Saxion is één platform handig. Vanuit het platform wordt er eenduidig samengewerkt aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en wordt versnippering voorkomen.

De bindende kracht van Platform Techniek Stedendriehoek is de overtuiging dat je goed technisch onderwijs in de regio moet aanbieden om technische arbeidskrachten te behouden voor de Stedendriehoek én dat het geheel meer is dan een optelsom van de delen.

In de praktijk onderneemt het platform haar traditionele activiteiten als het organiseren van de week van de techniek, “tour de techniek” en ontbijtsessies “onderwijs en bedrijfsleven” in verschillende plaatsen van de Stedendriehoek. Daarnaast biedt het ondersteuning aan de onlangs opgerichte TechniCampus en het te ontwikkelen kenniscentrum voor R&D activiteiten in de Stedendriehoek.