Raadsleden bezoeken havens Zutphen

Om de opgestelde Havenvisie meer “kracht” te geven bezochten Zutphense raadsleden op 11 mei op uitnodiging van enkele stakeholders de Zutphense havens Voor ons als ondernemers ligt de prioriteit bij de Industriehaven. In een goed gevulde “huiskamer” van Rouwmaat kreeg men uitleg over het nut en de noodzaak van het baggeren van de Industriehaven tot 1.00 m min NAP. Dat is vergelijkbaar met de diepte van de IJssel.

(tekst loopt door onder de foto)

Zutphen ligt aan een belangrijke transportader van Europa maar doet er niets mee. In 2018 is er 380 miljoen ton aan goederen vervoert daar de binnenvaart. Dat is 34 procent van het totaal. Port of Twente, zeer belangrijke binnenhaven, neemt 6,7 miljoen ton van het totaal voor haar rekening. Dat is minder dan 2 procent van het totaal. In Zutphen bleven wij ruim onder de 50.000 ton. steken Zutphen, de Industriehaven, doet dus (nog) niet mee. Gevraagd is aan de raadsleden met spoed van de Industriehaven een project te maken en een projectteam te vormen om de kansen nu wel te gaan benutten. Welk nut is er: creëren van werkgelegenheid en de bijdrage aan het terugdringen van CO2 en verkeersdruk vergroten. Al met al reden genoeg om in actie te komen.
Ook in de ander havens was veel te zien en zijn de wensen neergelegd bij de raadsleden.