Regionale Energiestrategie Cleantech Regio in de maak

De Cleantech Regio maakt vaart met het opstellen van een Regionale Eneriestrategie (RES). Een eerste stap is het vaststellen van de startnotitie. In deze notitie staat welke partijen meedoen, en onderschrijven de partners de ambities van de Regionale Energiestrategie en de manier van werken. Regionale bijdrage aan doelen Klimaatakkoord. De RES is een van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig. Het Rijk heeft alle dertig regio’s, ook de Cleantech Regio, gevraagd om een RES op te stellen. Dit past naadloos in de doelen van de Cleantech Regio, die gaat voor een energieneutrale en circulaire regio in 2030. De regio zet daarbij onder andere in op de vermindering van CO2-uitstoot en het (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Lees de volledige toelichting op de site van de Cleantech Regio: https://www.cleantechregio.nl/nieuws/796-regionale-energiestrategie-cleantech-regio-in-de-maak