Rouwmaat, een van onze leden, liet ons weten dat onlangs de werkzaamheden bij de voormalige jeugdgevangenis Lunette in Zutphen zijn hervat. De 1,2 hectare grond binnen de slotgracht gaat ruimte bieden aan twintig duurzame grondgebonden woningen en negen appartementen. De eerste fase is inmiddels in de verkoop. Rouwmaat is gestart met de sloop van de voormalige gymzaal achter het toegangsgebouw. De buitenmuren van het statige bureelgebouw blijven overeind en gaan dienst doen als historische huls voor luxe appartementen.

De gevangenis midden in het Waterkwartier in Zutphen werd in 2007 gesloten wegens stank en lekkage. Een inspectierapport omschreef voortzetting van het gebruik van Lunette als ‘aantasting van het recht van gedetineerden op goede en veilige huisvesting’. Al in 2017 werd het complex gedeeltelijk gesloopt, waarna de locatie enkele jaren dienst deed als paintball-locatie. Onlangs verkocht het Rijksvastgoedbedrijf de overblijfselen van “Lunette eiland” aan twee Twentse partijen: projectontwikkelaar BijOnt en aannemersbedrijf Kuipers. In opdracht van deze partijen maakte Smit Civiele Techniek het civieltechnisch ontwerp en bestek voor de openbare ruimte. Ook organiseerde het eveneens Twentse bedrijf de aanbesteding voor het sloop- en infrawerk en voert het de komende tijd toezicht en directie op het project.
Binnenkort wordt gestart met de realisatie van twaalf vrijstaande woningen, acht tussen- en hoekwoningen en negen luxe appartementen. (foto: Rouwmaat)