In maart van dit jaar introduceerde de provincie Gelderland 5 verkeerskundige varianten die vanuit verkeerskundig oogpunt zouden kunnen werken en zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van verkeer. In deze varianten was nog geen rekening gehouden met de effecten op de omgeving. Nu zijn de reacties van bewoners en de (voorlopige) resultaten van meerdere onderzoeken betrokken bij de doorontwikkeling van de varianten. De laatste versies van de 5 varianten kun je hier inzien: www.gelderland.nl/N348EpseA1. Hier lees je ook over de onderzoeken en het ontwerpproces van de afgelopen tijd. Bijgevoegd tref je de laatste nieuwsbrief aan. Deze staat ook op onze webpagina.

De varianten 1, 2 en 4 af zouden kunnen vallen. Dan blijven de varianten 3 (70 km/u Oost) en variant 5 (Parallelweg) over. In deze laatste variant is een nieuwe locatie voor de fietstunnel opgenomen. Deze fietstunnel zou een alternatief kunnen worden voor de fietstunnel die in de Verkenning FN348 is geprojecteerd ter hoogte van de Kratonweg. De besturen van de provincie en de betrokken gemeenten zien de fietstunnel bij de Kratonweg als een no regret-maatregel. Echter, mocht uit de Verkenning N348 Epse-A1 blijken dat er een betere oplossing voor het fietsverkeer is dan zijn zij bereid om dit te heroverwegen.

Reageren?

Het idee is om de stuurgroep voor de Verkenning N348 Epse-A1 voor te stellen om de varianten 3 en 5 verder uit te werken en te onderzoeken. In de stuurgroep zitten bestuurders van de provincie en de gemeenten Deventer en Lochem. Zij geven uiteindelijk ook een advies aan de besturen van de provincie en de gemeenten Deventer en Lochem. Voordat we de stuurgroep een voorstel doen horen we graag wat jullie ervan vinden. Iedereen kan t/m 9 oktober a.s. reageren.