Ook Prorail nodigt de ondernemers uit voor een informatiebijeenkomst op 10 maart over de onderdoorgangen Marstunnel en Kostverloren. Deze is op dezelfde avond en locatie als de bijeenkomst van de gemeente: maandag 10 maart in het IJsselpaviljoen. Deze inloopbijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur.

Belangrijkste nieuws is dat in maart de werkzaamheden voor de onderdoorgangen starten. Om de veiligheid en bereikbaarheid van Zutphen te verbeteren gaat ProRail in opdracht van de  gemeente Zutphen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu twee onderdoorgangen realiseren nabij het station Zutphen. De onderdoorgang Marstunnel is bedoeld voor gemotoriseerd en langzaam verkeer en verbindt de IJsselkade met de Parkstraat. De onderdoorgang Kostverloren is bedoeld voor fietsers en voetgangers en verbindt de Nieuwstad, ter hoogte van de Norenburgerstraat, met Noorderhaven.

Bij zowel de Marstunnel als Kostverloren wordt aan beide kanten van de spoorbaan een werkterrein ingericht. Naar verwachting kunnen de onderdoorgangen eind 2015 open voor verkeer.

Overig werk aan het spoor
Naast het realiseren van de onderdoorgangen zijn er komend jaar nog andere werkzaamheden aan het spoor. ProRail vernieuwt het spoor op de IJsselbrug en maakt de brugconstructie tegelijkertijd stiller. Ook rondom het station gaat ProRail aan de slag. Ze passen de hoogte van de perrons en de afstand tussen het spoor en het perron aan, zodat reizigers straks gemakkelijker kunnen in- en uitstappen. Ook maken ze de wissels bij het station voegloos, waardoor het spoor stiller wordt.