Criteria voor lidmaatschap

In artikel 3 van de statuten van de vereniging is opgenomen wie lid kunnen worden van Bedrijvenkring Zutphen.

Leden
Artikel 3.

  1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die een bedrijf uitoefenen, gevestigd op één van de bedrijventerreinen in de gemeente Zutphen met minimaal twee medewerkers en/of andere leden die door het bestuur worden voorgedragen.
  2. In een reglement als bedoeld in artikel 17 kunnen nadere regels omtrent vereisten voor het lidmaatschap worden gesteld.
  3. Elk lid dient ter uitoefening van zijn rechten en ter vervulling van zijn plichten één vaste vertegenwoordiger aan te wijzen, bij voorkeur een directielid van het betreffende bedrijf.

Artikel 4.

  1. Het lidmaatschap kan schriftelijk door het kandidaatslid bij het bestuur worden aangevraagd.
  2. Indien een kandidaatslid niet gevestigd is op één van de bedrijventerreinen in de gemeente Zutphen, dan wordt een kandidaatslid door het bestuur voorgedragen aan de ledenvergadering.
  3. De algemene ledenvergadering beslist over de toelating van het kandidaatslid met een meerderheid van tenminste tachtig procent van alle stemmen.