Subsidie voor afkoppelen regenwater

Bedrijven die hemelwater niet meer naar het riool leiden, maar het in de bodem laten infiltreren of afvoeren naar oppervlaktewater kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Kijk voor informatie hierover op de website van de gemeente Zutphen: