Asfaltonderhoud aan de N314

Asfaltonderhoud aan de N314

In 2025 gaat de provincie asfaltonderhoud uitvoeren aan de N314 (rondweg Leesten-Zutphen) tussen de toe- en afritten Gelre Ziekenhuis en de rotonde N314/N346. Als voorbereiding op deze werkzaamheden moet de provincie in juni 2024 een asfaltonderzoek uitvoeren. Deze...

N314: aanpassing fietspad en aanleg bushaltes

Het fietspad van Zutphen naar Baak langs de N314 aan de kant van de Bronsbergen gaat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt aan de oostzijde (aan de kant van de Revelhorst) een tweerichtingen (brom)fietspad. Bekijk de tekeningen van deze plannen op de website van de...