Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering is een vraag gesteld over de hittestresskaart. Van de gemeente ontvingen daarom deze kaart met toelichting.

Download de kaart met toelichting hier (pdf).

Hittestress is een term die aangeeft dat een sterk verhoogde gevoelstemperatuur optreedt, die onaangenaam en zelf schadelijk kan zijn voor mens en dier. De aanwezigheid van veel verhard oppervlak verhoogt de gevoelstemperatuur en daarmee de hittestress, terwijl de aanwezigheid van schaduw, groen en water deze verlaagt. Het doel van de kaart is te laten zien waar in de gemeente de gevoelstemperatuur tijdens zomerse dagen het grootst is. Vervolgens kunnen maatregelen getroffen worden, bij voorkeur samen met de andere klimaatthema’s wateroverlast en droogte, om de hittestress te verminderen.
Uit de hittestresskaart blijkt dat rode gebieden zeer gevoelig zijn voor hittestress en de blauwe nauwelijks. De industriegebieden De Mars en Revelhorst en de Stoven zijn gevoelig voor hittestress.