(Van ons energiecollectief)

Beperkte netcapaciteit is volop in de media. En dat we dat kunnen oplossen door samen te werken staat als een windmolen boven zee. Inzicht in elkaars energieverbruik en gezamenlijke capaciteitsafspraken zijn daarbij een belangrijke stap! Maar heeft u het eigen energieverbruik al eens nauwkeurig bekeken? Onverwacht verbruik is vaak snel op te sporen en te elimineren. Dat verlicht niet alleen de belasting van het net, maar ook je eigen portemonnee.

Maandfactuur versus meetdata

Op uw maandfactuur (of zelfs jaarnota) kun je goed zien wat je energieverbruik was en hoe zich dit verhoudt tot eerdere maanden. Maar hierop is niet te zien wanneer je de energie precíes verbruikt. Wellicht staat er nog veel apparatuur aan in de nacht of in het weekend. Of het verbruik neemt al toe vanaf een uur of 6 terwijl je personeel pas om half 8 begint. Veel geziene oorzaken zijn een (te) vroeg startende warmte- of koelinstallatie en klimaatsystemen die ’s nachts volop blijven doordraaien.

Verkrijg gedetailleerd inzicht

Heb je een slimme meter? Dan kan de meetdata elk kwartier (elektra) of elk uur (gas) worden doorgestuurd. Voor een paar euro per maand kun je deze data in een slimme energiemonitor laten inlezen, waarmee je gedetailleerd inzicht krijgt in je verbruikspatroon. Als energiecollectief helpen we je hier graag bij! Voor grootzakelijke aansluitingen bieden we een voordelig collectief metercontract, waarbij je kosteloos toegang krijgt tot een slimme monitor.

Verbruiksanalyse, niet perse tijdrovend!

Met een korte analyse in onze energiemonitor spoor je eenvoudig ongewenst verbruik op. Laat de applicatie eerst eens een paar maanden meedraaien en bekijk dan eens of je energieverbruik ziet op momenten dat je dat niet verwacht.

Eén portal voor eigen opwek en verbruik

Wanneer je beschikt over een grootzakelijke aansluiting met SDE-subsidie (voor bijv. zonnepanelen), dan is het ook mogelijk om de opwekdata te integreren. Hierdoor heb je in één portal inzicht in je opwek, directe afname uit je eigen opwek, levering/teruglevering en dus ook in het verbruik van je pand.

We bevelen dit partnerschap nogmaals van harte aan

Namens de samenwerkende ondernemersverenigingen kan PM Energie je onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen:

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten / gecontracteerd vermogen
  • Reductie van energiebelastingen
  • Energieregisseur bedrijventerreinen / congestie-oplossingen

Contactpersoon:
Geert Douw
PM Energie
E info@pmenergie.nl
T 06 5329 5579