Volgens het GGD kankerclusteronderzoek is in Eefde het aantal mensen met kanker met een mogelijke relatie met omgevingsfactoren uit industrie niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Wat opvalt in het onderzoek is een iets hoger cijfer voor borstkanker. Van borstkanker weten we dat er geen relatie is met omgevingsfactoren.

De GGD heeft de gezondheidskundige kant onderzocht. De GGD hield een interview met een melder uit het gebied en heeft een statistische analyse gedaan van de aantallen van verschillende kankersoorten in het postcodegebied 7211. Voor een vergelijking met het landelijke gemiddelde gebruikte de GGD gegevens uit de databank Nederlandse Kankerregistratie.

De uitstoot van vijf bedrijven op De Mars (gemeente Zutphen) is onderzocht

De risico’s zijn voor de mensen in Eefde-West verwaarloosbaar. Deskundigen hebben beoordeeld dat er vijf bedrijven stoffen uitstoten die een gezondheidskundig effect zouden kunnen hebben in Eefde-West. Op basis van de vergunningsgegevens is gebleken dat benzeen de enige relevante kankerverwekkende stof is die de bedrijven op dit moment uitstoten. Daarnaast is bij één bedrijf dichloormethaan gevonden. Dit is een verdachte kankerverwekkende stof. De blootstelling van benzeen én dichloormethaan is laag en blijft binnen de gezondheidskundige advieswaarden.

De grondwaterkwaliteit voldoet aan de norm

Omwonenden stelden tijdens een bijeenkomst op 5 februari vragen over de kwaliteit van het grondwater in relatie tot de voormalige stort aan de Mettrayweg. Onderzoeksbureau Tauw heeft daarop in juni 2019 een grondwateronderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat alleen barium in licht verhoogde concentraties voorkomt. Dat kan van nature voorkomen. De concentratie barium ligt onder de drinkwaternorm.

Vier bedrijven voldoen aan de vergunning en ook aan de gezondheidskundige advieswaarden

Wethouder De Jonge van de gemeente Zutphen heeft tijdens de bijeenkomst op 5 februari toegezegd dat we metingen zouden laten uitvoeren. De Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) heeft de metingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de uitstoot van de bedrijven voldoet aan de vergunning.

Uit verspreidingsberekeningen blijkt dat de stoffen voor het grootste deel op De Mars zelf terecht komen. De uitstoot van de bedrijven in Eefde-West voldoet aan de gezondheidskundige advieswaarden.

Eén bedrijf voldoet voor de stof dichloormethaan niet aan normen van het Activiteitenbesluit

Namens de provincie Gelderland heeft de omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) daarom een brief aan dit bedrijf gestuurd. Het bedrijf moet het bedrijfsproces aanpassen zodat het wel aan de norm voldoet. De ODRN controleert of het bedrijf maatregelen neemt en zal handhaven als dat nodig is. Het overschrijden van deze norm heeft geen effect op de gezondheid in Eefde.

Hoe nu verder?

Uit het gezondheidsonderzoek blijkt dat er geen bovengemiddeld aantal gevallen van kanker is in Eefde. Ook blijkt dat de uitstoot van de bedrijven op De Mars en de kwaliteit van het grondwater een verwaarloosbaar risico vormen voor de gezondheid in Eefde-West, voor wat betreft het aantal gevallen van kanker. De uitkomst van het kankerclusteronderzoek geeft geen aanleiding voor verder onderzoek in Eefde-West.

De onderzoeksrapporten staan vanaf vrijdagmiddag 12 juli op de websites van de gemeenten Lochem en Zutphen

Vanwege de omvang (groot aantal MB’s) van de rapporten stuur ik ze niet mee met deze e-mail. U kunt ze downloaden op de websites van de gemeente Zutphen en Lochem, bij het kopje “nieuws”.