Zoals eerder gemeld is De Mars een koploperproject in het Programma Smart Energy Hubs Oost Nederland. Door slimmer lokaal op te wekken en die energie ook lokaal te gebruiken belasten we de netten minder en kunnen groei en verduurzaming combineren.

Op 22 mei hebben de gemeente, de netbeheerder, Firan, Zutphen Energie, en een aantal koploperbedrijven twee werkgroepen afgetrapt. Één kijkt hoe een aantal opwekkers en gebruikers van energie rond het KME-terrein aan elkaar kunnen worden geknoopt. De tweede werkgroep richt zich op de mogelijkheid van collectieve aansluit- en transport overeenkomsten met de netbeheerder. 

Beide onderwerpen zijn complex. Op 22 mei hebben de aanwezigen met elkaar gedeeld wat voor de individuele partijen belangrijk is. Dat is een eerste belangrijke stap op weg naar afspraken die zowel individueel als maatschappelijk en collectief aantrekkelijk zijn. De komende weken gaan zij bijgaande plaat, op basis van de opgehaalde informatie opwerken naar een schets met technische details.

het doel is om snel tot eerste afspraken te komen. Het uitgangspunt blijft daarbij wel, dat iedereen op de Mars die dat wil, op termijn moet kunnen aansluiten bij het SEH initiatief.

Wil je meer weten over dit project, meld je dan even bij de SEH regisseur, Joris Benninga. joris@bradipi.com of 06 414 87 161.