Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het onttrekken en lozen van grondwater en de daarvoor te verrichtten handelingen in het watersysteem. De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van het verleggen van de N345 te Zutphen, waarbij aan zowel de Baankstraat als de Kanonsdijk een onderdoorgang gerealiseerd gaat worden. Zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-3997.html

Situatietekening:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-18052/1/bijlage/exb-2019-18052.pdf