De kruising Oostzeestraat – Pollaan wordt aangepast. In de huidige situatie komt het voor dat afslaande vrachtwagens moeten wachten op voorgaande fietsers. Hierdoor kunnen overige weggebruikers niet passeren. Dat heeft tot gevolg dat bestuurders de rotonde niet kunnen verlaten.

De oversteek van het fietspad wordt nu verplaatst om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte is voor verkeer om te wachten. De werkzaamheden hiervoor starten maandag 11 april. Je kunt hier overlast van hebben.

Afsluiting Oostzeestraat – Pollaan

Vanaf maandag 11 april is de gehele kruising Oostzeestaat – Pollaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Het achterliggende bedrijventerrein is bereikbaar via de Industrieweg en vervolgens de Litauensestraat.

De kruising gaat begin mei weer open.

Fietsers over tijdelijke bypass

Fietsers uit beide richtingen worden over een tijdelijke bypass van rijplaten geleidt om vervolgens via de Oostzeestraat en de Litauensestraat de route te vervolgen.

De werkzaamheden worden verricht door NTP, in opdracht van de gemeente Zutphen. Heb je vragen, neem dan contact op met de werkvoorbereider of de uitvoerder.

De werkzaamheden op een rij

Locatie 1 Oostzeestraat kruising Pollaan

Hier wordt de fietsoversteek iets verlegd zodat er opstelruimte ontstaat tussen het fietspad en de Pollaan. Als bijvoorbeeld een vrachtauto vanaf de Oostzeestraat de Pollaan wil inrijden, wordt het fietspad niet geblokkeerd.                                   

Afsluiting:

  • Vanaf maandag 11 april t/m vrijdag 6 mei

Bereikbaarheid:

Alle belanghebbenden blijven bereikbaar.

– Voor het verkeer zal een omleiding worden geplaatst.

– Voor de fietsers wordt een bypass in de berm aangelegd.

Locatie 2: Marsweg

Hier zullen fiets suggestiestroken worden aangebracht en tevens summiere werkzaamheden worden uitgevoerd aan het fietspad Industrieweg.

Afsluiting:

  • Summiere werkzaamheden aan fietspad Industrieweg: vanaf maandag 25 april (ca 1 week)
  • Fiets suggestiestroken: Zaterdag 30 april

Bereikbaarheid:

  • Alle belanghebbenden blijven bereikbaar. Alleen op zaterdag 30 april kan er tijdelijk enkele hinder ontstaan.