Om de energietransitie te realiseren, is het nodig energie duurzaam op te wekken. Een van de duurzame energievormen is zonne-energie. Het initiatief is ontstaan om ten zuiden van de N314 en de Lansinkweg een zonnepark te realiseren. Dit park wordt 7 ha. groot en zal 6 miljoen kilowattuur gaan opbrengen. Om dit park aan te kunnen leggen, zijn een bestemmingsplanherziening en omgevingsvergunning nodig. Deze plannen liggen tot en met vrijdag 31 mei ligt bij de gemeente ter inzage:

  • Reactienota zienswijzen gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het zonnepark Revelhorst , gemeente Zutphen d.d. 16 januari 2019
  • Bestemmingsplan Zonneakker Revelhorst, gemeente Zutphen ((NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-VS01), inclusief verschillende bijlagen met het raadsvoorstel – en besluit d.d. 8 april 2019
  • Omgevingsvergunning (kenmerk 130396), verzonden op 18 april 2018

Zie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-92063.html

Zie ook:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-VS01/cs/212750.06580325114/459562.84050000005/1191.4728224578234