De gemeente zou graag het antwoord willen vinden op de arbeidsmarktvragen van werkgevers. Daarom wordt in januari de eerste branchetafel georganiseerd. De overheid, het onderwijs en ondernemers uit een bepaalde branche nemen deel aan deze tafel. Ze willen samen een oplossing vinden voor de personele behoeftes van de ondernemers. Zutphen is de eerste gemeente in Gelderland met deze aanpak.

De gemeente Zutphen start met de branchetafels in de sectoren groen, techniek en zorg, omdat hier de behoefte aan gekwalificeerd personeel het grootst is en die kansrijk zijn. Wethouder van Werk en Inkomen, Annelies de Jonge: “In mijn contacten met ondernemers merk ik keer op keer dat zij het lastig vinden om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Daarnaast is doorstroming van personeel vaak een probleem. Tegelijkertijd wil het onderwijs vraaggericht en onderscheidend onderwijs aanbieden en wonen in onze gemeente talentvolle mensen die niet werken. Tijdens de branchetafels gaan we hier wat aan doen en samen aan de slag met de behoeften van ondernemers en het onderwijs.”

Onder andere in de technische branche is een tekort aan goed geschoold personeel.

Door met meerdere ondernemers uit dezelfde branche met een bepaalde behoefte om tafel te gaan, is het voor onderwijsinstellingen bijvoorbeeld aantrekkelijker om het onderwijsaanbod hierop in te richten.

In Zutphen zijn te veel mensen afhankelijk van de overheid en die niet werken. Vandaar dat het team van de branchetafel graag helpt om deze mensen werk te laten krijgen. Ook de branchetafels helpen meer inwoners naar een opleiding en werk. Onze insteek is nieuw in de regio. Uiteraard gaan we ook in gesprek met de overkoepelende brancheorganisaties, maar primair richten wij ons daadwerkelijk op de bedrijven waarmee we in gesprek en aan de slag gaan”, aldus Annelies de Jonge.