Het onkruid groeit helaas weer gevaarlijk hoog. Parkmanager Rob ten Bok spant zich in om het maaibeheer beter voor elkaar te krijgen. De maaier is inmiddels aan de slag. Mocht je een melding willen maken, dan graag via de app. Zo krijgen we een beter beeld van waar het in de toekomst beter moet en ligt het voor iedereen vast.