Bedrijvenkring Zutphen

De Vereniging Werkgevers Kontakt Zutphen e.o. (VWKZ) en de Belangen Organisatie Ondernemers Revelhorst (BOOR) gaan samen verder onder de naam Bedrijvenkring Zutphen. Tijdens de ledenvergadering op 23 april 2015 stemden de leden in met deze nieuwe naam.

BOOR en VWKZ overlapten elkaar in doelstellingen en (deels) in leden. De besturen van deze beide verenigingen zijn van mening dat door de samenvoeging een effectievere belangenbehartigingsorganisatie voor de ondernemers op de bedrijventerreinen van Zutphen wordt gerealiseerd.

De bundeling van krachten versterkt de positie richting overheden en biedt de basis om meer invloed uit te oefenen in de verbetering van het ondernemersklimaat in Zutphen. Vorig jaar werd daarom, met instemming van de leden, besloten tot samenvoeging.

Alle bestaande leden van VWKZ en BOOR zijn automatisch lid geworden van Bedrijvenkring Zutphen. Met het ontdubbelen van het bestand telt de nieuwe vereniging op de oprichtingsdatum 125 leden. De besturen zijn ook samengesmolten tot één bestuur. Robbert Veenendaal is benoemd tot voorzitter.