De provincie is gestart met de uitwerking van het maatregelenpakket voor de FN348; samen met de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen zet de provincie de volgende stap om de fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen te verbeteren. Tegelijkertijd pakken ze enkele knelpunten aan op de provinciale weg (N348) tussen beide steden.

Vorig jaar is de verkenning afgerond om tot één samenhangende oplossing te komen voor de F348 en de N348. De provincie en de drie gemeenten stemden toen in met een pakket maatregelen en stelden hiervoor financiële middelen beschikbaar.

Dit jaar werken zij het maatregelenpakket verder uit in concrete wegontwerpen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.gelderland.nl/FN348.