Categoriearchief: Nieuws 2009

Binnenstad Zutphen moeilijk bereikbaar op maandag 31 augustus

De binnenstad van Zutphen is maandag 31 augustus, bij de start van de tweede Vuelta-etappe moeilijk bereikbaar. Zo wordt van 10.00 tot 16.00 uur de oude IJsselbrug voor het binnenkomende verkeer afgesloten. Ook over de Burg. Dijckmeesterweg wordt geen verkeer toegelaten. Het publiek wordt aangeraden met openbaar vervoer te komen. Om de verwachte grote schare fietsers te bedienen worden er op vier locaties extra fietsenstallingen ingericht. Parkeren in de binnenstad is die dag praktisch onmogelijk.

Spoedreparatie N346 tussen Warnsveld en Lochem

Verkeershinder van woensdagavond 11 februari tot en met zondagavond 15 februari

De Provincie Gelderland start op  woensdagavond 11 februari  om 19.00 uur met herstelwerkzaamheden aan de N346 Lochemseweg / Zutphenseweg tussen Warnsveld en Lochem. Deze herstelwerkzaamheden zijn in verband met vorstschade. De werkzaamheden duren naar verwachting tot zondagavond 15 februari .

De werkzaamheden bestaan uit een spoedreparatie aan het wegvak van de N346 tussen Warnsveld en Lochem. Er wordt vijf centimeter asfalt verwijderd waarna een tijdelijke deklaag wordt aangebracht zodat de weg weer goed berijdbaar is. Tevens wordt nieuwe markering aangebracht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op zondagavond 15 februari klaar.

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden snel en efficiënt uit te voeren en verkeershinder tot een minimum te beperken  worden zowel de hoofdrijbaan als de parallelweg tegelijkertijd voor het doorgaande verkeer afgesloten. Fietsers, bewoners en landbouwverkeer kunnen gebruik blijven maken van de parallelweg of de afgesloten hoofdrijbaan.

Omleidingen

Het verkeer vanuit Lochem wordt omgeleid via de N332 Rondweg West / Rengersweg, Brendschutte en via de N826 naar Zutphen.
Verkeer vanuit Holten (A1) wordt verzocht om te rijden via de A1 en A348 naar Zutphen.
Verkeer vanuit de richting Zutphen / Brummen wordt omgeleid via de N319 Vordenseweg / Rondweg, De Horsterkamp en Ruurloseweg (N319) en via de Wildenborgseweg / Vordenseweg naar Lochem

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u op werkdagen contact opnemen met de provincie Gelderland, Ben van Ginkel (026) 359 96 32

Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/werkenaandeweg

Informatiebijeenkomst bedrijven De Mars

Over revitalisering De Mars en stand van zaken tot nu toe.

Op maandag 9 februari 2009 wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bedrijven op bedrijventerrein De Mars. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de revitalisatie van de Mars en de stand van zaken tot nu toe.

De bijeenkomst vindt plaats op het projectbureau De Mars, Pollaan 49, op maandag 9 februari a.s. van 17.00 tot 18.30 uur. Alle bedrijven op De Mars krijgen per post een uitnodiging. Aanmelding voor deze bijeenkomst graag uiterlijk 2 februari a.s. bij Paula Christiaans (p.christiaans@zutphen.nl).