Maaien

Maaien

Het onkruid groeit helaas weer gevaarlijk hoog. Parkmanager Rob ten Bok spant zich in om het maaibeheer beter voor elkaar te krijgen. De maaier is inmiddels aan de slag. Mocht je een melding willen maken, dan graag via de app. Zo krijgen we een beter beeld van waar...

Asfaltonderhoud aan de N314

Asfaltonderhoud aan de N314

In 2025 gaat de provincie asfaltonderhoud uitvoeren aan de N314 (rondweg Leesten-Zutphen) tussen de toe- en afritten Gelre Ziekenhuis en de rotonde N314/N346. Als voorbereiding op deze werkzaamheden moet de provincie in juni 2024 een asfaltonderzoek uitvoeren. Deze...

Dijkversterking ontwerpateliers

Dijkversterking ontwerpateliers

In juni houdt het Waterschap Rijn en IJssel ontwerpateliers voor de mensen die direct aan de dijk tussenn de Den Elterweg en de Zuidwijken in Zutphen wonen en andere mensen met een direct belang in de dijkversterking (bijvoorbeeld grondeigenaren of regelmatige...

Uitwerking maatregelenpakket FN348

Uitwerking maatregelenpakket FN348

De provincie is gestart met de uitwerking van het maatregelenpakket voor de FN348; samen met de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen zet de provincie de volgende stap om de fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen te verbeteren. Tegelijkertijd pakken ze enkele...

Dijkversterking

Dijkversterking

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst veilig achter de dijk kunnen wonen en werken, zijn dijkversterkingen van belang. Een van de dijken die versterkt zal worden, ligt tussen de Den Elterweg en de wijk Zuidwijken in Zutphen. Dit maakt deel uit van het...

Stadsklimaatpark: vul de vragenlijst in

Stadsklimaatpark: vul de vragenlijst in

De gemeente Zutphen gaat de hoogspanningslijnen langs de Den Elterweg vervangen door ondergrondse hoogspanningskabels. Dit is op zijn vroegst in 2026 klaar. Als het zover is, is er meer ruimte om de strook onder en bij de huidige hoogspanningslijnen in te richten. De...

Traceer ongewenst energieverbruik

Traceer ongewenst energieverbruik

(Van ons energiecollectief) Beperkte netcapaciteit is volop in de media. En dat we dat kunnen oplossen door samen te werken staat als een windmolen boven zee. Inzicht in elkaars energieverbruik en gezamenlijke capaciteitsafspraken zijn daarbij een belangrijke stap!...

Dijkversterking Den Elterweg Zutphen

Dijkversterking Den Elterweg Zutphen

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat welke manieren voor de dijkversterking het Waterschap Rijn en IJssel onderzoekt. En er staat in wat belangrijk is voor het milieu en hoe dat wordt onderzocht en beoordeeld. De NRD is een eerste stap in het opstellen...

Kabri wordt Dijkgraaf

Kabri wordt Dijkgraaf

Dijkgraaf kantoorartikelen en projectinrichting heeft Kabri Kantoorefficiency Zutphen overgenomen Kantoorartikelen en projectinrichting specialist Dijkgraaf uit Apeldoorn neemt de activiteiten van Kabri Kantoorefficiency over. Rob Aalpol (Kabri): "Na ruim 40 jaar met...

Update verkenning N348-A1

Update verkenning N348-A1

Voor de verkenning N348-A1 zijn de omwonenden en andere betrokkenen onlangs geïnformeerd met deze brief. Zij konden reageren op het voorstel om de varianten 3 en 5 verder uit te werken. Download brief provincie Gelderland >

Dijkversterking

Dijkversterking

Om ook in de toekomst veilig achter de dijk te kunnen blijven wonen en werken, moeten we voor 2050 onze dijken versterken. Daarom versterkt het Waterschap ook de dijk tussen Den Elterweg en de wijk Zuidwijken in Zutphen. Het versterken van deze dijk is onderdeel van...