Om ook in de toekomst veilig achter de dijk te kunnen blijven wonen en werken, moeten we voor 2050 onze dijken versterken. Daarom versterkt het Waterschap ook de dijk tussen Den Elterweg en de wijk Zuidwijken in Zutphen. Het versterken van deze dijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In de nieuwsbrief van 13 november vertelt het Waterschap over de ontwerpateliers, geeft het uitleg over veelgestelde vragen en deelt het de planning staat.