Categoriearchief: Nieuws 2013

Start werkzaamheden onderdoorgangen Marstunnel en Kostverloren

Ook Prorail nodigt de ondernemers uit voor een informatiebijeenkomst op 10 maart over de onderdoorgangen Marstunnel en Kostverloren. Deze is op dezelfde avond en locatie als de bijeenkomst van de gemeente: maandag 10 maart in het IJsselpaviljoen. Deze inloopbijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur.

Belangrijkste nieuws is dat in maart de werkzaamheden voor de onderdoorgangen starten. Om de veiligheid en bereikbaarheid van Zutphen te verbeteren gaat ProRail in opdracht van de  gemeente Zutphen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu twee onderdoorgangen realiseren nabij het station Zutphen. De onderdoorgang Marstunnel is bedoeld voor gemotoriseerd en langzaam verkeer en verbindt de IJsselkade met de Parkstraat. De onderdoorgang Kostverloren is bedoeld voor fietsers en voetgangers en verbindt de Nieuwstad, ter hoogte van de Norenburgerstraat, met Noorderhaven.

Bij zowel de Marstunnel als Kostverloren wordt aan beide kanten van de spoorbaan een werkterrein ingericht. Naar verwachting kunnen de onderdoorgangen eind 2015 open voor verkeer.

Overig werk aan het spoor
Naast het realiseren van de onderdoorgangen zijn er komend jaar nog andere werkzaamheden aan het spoor. ProRail vernieuwt het spoor op de IJsselbrug en maakt de brugconstructie tegelijkertijd stiller. Ook rondom het station gaat ProRail aan de slag. Ze passen de hoogte van de perrons en de afstand tussen het spoor en het perron aan, zodat reizigers straks gemakkelijker kunnen in- en uitstappen. Ook maken ze de wissels bij het station voegloos, waardoor het spoor stiller wordt.

22, 28 en 30 januari: bijeenkomsten over extra windmolens

Om energieneutraal te worden wil de gemeente Zutphen extra windmolens plaatsen. Er zijn drie locaties uitgewerkt voor het plaatsen van deze windmolens: Sprabanen/buitengebied de Hoven/Tondense Enk, De Mars/Twentekanaal en N314/Zutphen Zuid/Revelhorst/Vierakker. Per gebied houdt de gemeente bijeenkomsten om de betrokkenen te informeren:

  • 22 januari: Sprabanen/buitengebied de Hoven/Tondense Enk;
  • 28 januari: N314/Zutphen Zuid/Revelhorst/Vierakker;
  • 30 januari: De Mars/Twentekanaal.

Meer infomatie: www.zutphen.nl/energieneutraal (windmolens), via Facebook www.facebook.com/zutphenenergieneutraal of per telefoon 140575.

Andere bezwaarprocedure in Zutphen

De gemeente Zutphen start vanaf januari met een nieuwe werkwijze voor het behandelen van  bezwaarschriften.  Op bezwaarschriften tegen besluiten van de burgemeester, het college en de gemeenteraad wordt niet meer na tussenkomst van een commissie Bezwaarschriften beslist.  Dit is een besluit van de raad in de kerntakendiscussie en moet leiden tot een besparing op de kosten. Deze werkwijze is al gebruikelijk bij andere gemeentes.

Bezwaarschriften die tot en met 31 december 2013 worden ontvangen, worden nog voor advies aan de commissie bezwaarschriften voorgelegd. De commissie blijft dan nog tot het aftreden van de raad aan, om lopende zaken af te handelen.

Zonder tussenkomst van de commissie kan een bezwaar sneller afgehandeld worden.

Bestuurders Stedendriehoek onderstrepen samenwerking

Regio Stedendriehoek bestuursverklaringDe colleges van B&W van Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen hebben op 19 december de bestuursverklaring ‘We willen beter worden in wat we samen zijn’ getekend. Daarmee onderstrepen zij de regionale samenwerking en ze zorgen voor focus. De Stedendriehoek kiest voor één centrale doelstelling: het versterken van de kwaliteit van het regionale vestigingsklimaat.

Met deze verklaring geven de colleges uit de Stedendriehoek aan ‘beter te willen worden in wat we samen zijn’. Het uitgangspunt hierbij is dat het vestigingklimaat van de Stedendriehoek vier belangrijke troeven heeft. Allereerst kent deze regio een robuuste, veerkrachtige economie. Ook de menselijke maat gecombineerd met sociale betrokkenheid is een belangrijke troef. Bovendien is de Stedendriehoek goed bereikbaar en zijn de landschappen, dorpen en steden van een bijzondere kwaliteit. De regio ziet verschillende kansen om deze positieve aspecten nog verder uit te bouwen en te benutten. Bij voorkeur in een duurzame samenwerking in nieuwe, ondernemende coalities van overheden, private partijen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en particulieren. Zie ook www.regiostedendriehoek.nl.