Categoriearchief: VWKZ

Nieuws van de voormalige Vereniging Werkgeverskontakt Zutphen (VWKZ).

Werkzaamheden Gelderhorst vanaf 22 juni

Van 22 juni tot 10 juli zijn er werkzaamheden bij aansluiting van de Gelderhorst. De reconstructie van deze aansluiting en het plaatsen van een verkeersregelinstallatie worden gelijktijdig uitgevoerd met de reconstructie N314 kom Baak.
Gelderhorst en Bronsbergen blijven bereikbaar vanuit Zutphen door het werkvak. Toldijk, Baak en Steenderen blijven bereikbaar via de N314 vanuit Hummelo.

2015-02, 26 februari: Politiek Ondernemerscafé

Wat doen de politieke partijen op provinciaal niveau voor ondernemers? Wat kunnen we de komende periode van hen verwachten? Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In aanloop hier naar toe houdt het Ondernemerscafé bij Fort Bronsbergen in Zutphen op 26 februari een politiek debat.

CDA, Christenunie, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD, die zowel in Zutphen als in de provincie een afdeling hebben, hebben hun medewerking aan de avond toegezegd. Onder leiding van Eric Klop, eindredacteur en verslaggever van de Zutphense Koerier, gaan zij in debat met elkaar en met de aanwezige ondernemers.

De avond wordt in samenwerking met Fris Zutphen, een samenwerkingsverband van politieke partijen in Zutphen, georganiseerd.

Het Ondernemerscafé begint om 18.00 uur (inloop). Na het debat, rond 19.30 uur, kan er tijdens een gezamenlijke maaltijd nog verder gediscussieerd worden. De kosten voor deelname aan de avond zijn 15 euro (inclusief maaltijd, exclusief drankjes).

Aanmelden
Mensen die de avond willen wonen, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Fiona van Gemert-de Heus van Zutphens Persbureau, info@zutphenspersbureau.nl en op Facebook: https://www.facebook.com/events/1564953877076795/
Fort Bronsbergen is gevestigd aan Bronsbergen 25 in Zutphen. Parkeren kan gratis voor de deur.

Inloopavond groot onderhoud IJsselbrug bij Doesburg

Op 24 februari organiseert Rijkswaterstaat samen met de provincie Gelderland en de gemeente Doesburg een inloopavond over de onderhoudswerkzaamheden aan de IJsselbrug bij Doesburg. Het betonnen rijdek van de hoofdrijbanen en de fietspaden moet worden vervangen. Hiervoor zal de brug tussen 1 september en 31 december 2015 maximaal 12 weken worden afgesloten voor auto’s, vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. Met deze onderhoudswerkzaamheden behouden we de goede kwaliteit van de brug. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Auto’s, vrachtverkeer en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de afsluiting geen gebruik maken van de brug. Fietsers, voetgangers, brommobielen, de reguliere buslijnen en hulpdiensten kunnen in deze periode wel gebruik maken van de brug.

Na de afsluiting worden nog werkzaamheden verricht op de hoofdrijbaan. Hiervoor worden de rijstroken versmald en geldt er een snelheidsbeperking. Naast het vervangen van het rijdek voert

Rijkswaterstaat ook onderhouds- en schilderwerkzaamheden uit aan de brug.

Rijkswaterstaat heeft aannemers uitgedaagd om de hinder voor de weggebruikers en omgeving zo klein mogelijk te houden. Vanaf juni is bekend hoe de aannemer de werkzaamheden precies gaat uitvoeren en welke hinder dat oplevert.

Inloopavond
Tijdens de inloopavond kunnen belangstellenden zich laten informeren over de werkzaamheden en de omleidingen. Medewerkers van Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de gemeente Doesburg zullen uw vragen beantwoorden. De inloopavond vindt plaats op dinsdag 24 februari van 19.00 tot 21.00 uur in de Gasthuiskerk aan de Gasthuisstraat 41 in Doesburg. Om 19.30 uur geeft Rijkswaterstaat een korte toelichting over de werkzaamheden.

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.rijkswaterstaat.nl/ijsselbrugdoesburg.

Start aanleg Noorderhaven

Begin februari zijn we werkzaamheden begonnen voor de aanleg van de Noorderhaven. Deze haven krijgt circa vijftig ligplaatsen en een een open verbinding naar de IJssel. Naar verwachten zijn de werkzaamheden eind 2015 klaar.

Er kan voor omwonenden en bedrijven in de buurt overlast zijn: het tijdelijke fietspad langs de IJssel ter hoogte van de Havenstraat wordt afgesloten en de tijdelijke parkeerplaats naast het Koelhuis vervalt als parkeerlocatie. Ook komt er groot materieel in de omgeving en neemt het vrachtverkeer toe. Zie verder: www.noorderhavenzutphen.nl.

Subsidie voor uw mobiliteitsplan

Slim Reizen Stedendriehoek attendeerde ons op het volgende: er is een financiële bijdrage tot maximaal 40.000 euro beschikbaar om uw mobiliteitsplannen werkelijkheid te maken. U kunt tot 31 maart uw aanvraag indienen. Dit betreft maatregelen die bijdragen aan minder automobilisten in de spits, zoals de uitbreiding van uw fietsenstalling zijn en het plaatsen van oplaadpunten voor de e-bike. Kijk voor informatie over deze regelingen op de website www.slimreizenstedendriehoek.nl/slimondernemen onder de knop Subsidieregeling. Daar kunt u uw aanvraag in slechts een paar stappen digitaal indienen. Wilt u op voorhand nagaan of uw idee of maatregel in aanmerking komt voor een financiële bijdrage? Neem dan contact op met Rob de Vree, rob.devree@slimreizenstedendriehoek.nl, mobiel 06 – 416 249 82.