De geschiedenis van BOOR

Per 1 januari 2015 zijn BOOR Zutphen en VWKZ samen verder gegaan als Bedrijvenkring Zutphen. BOOR was de Belangen Organisatie Ondernemers Revelhorst. Lees hieronder de geschiedenis van deze club.

Op 16 december 1999 werden ondernemers en toekomstige ondernemers uitgenodigd door de gemeente Zutphen voor een bijeenkomst in het gebouw Dienst Stadsbeheer op de Verlengde Ooyerhoekseweg. Infrastructuur en groenvoorziening waren aandachtspunten op de bijeenkomst.

Al snel bleek dat de ingebrachte aandachtspunten tot discussies leidden tussen gemeente en ondernemers.
Om te voorkomen dat iedere ondernemer individueel zijn inzicht en wensen bij de gemeente kenbaar zou maken, werd door de toenmalige wethouder, de heer Bart van Osch, het verzoek aan de aanwezigen gedaan om ons als ondernemers te organiseren en daarvan afgevaardigden aan te stellen als gesprekspartner naar de gemeente.
Door de aanwezige ondernemers werd Eric Grift gevraagd om een bijeenkomst te beleggen van ondernemers op De Revelhorst. Eef Jansen was bereid om te assisteren met deze opzet.

Een eerste vergadering van ondernemers werd belegd bij Café Den Elter op 2 februari 2000. De animo onder de 28 aanwezige ondernemers, om tot een vereniging of belangenorganisatie te komen, was groot.
Op de vergadering werden de volgende bestuursleden gekozen: Arend Wolven, Eef Jansen, Eric Grift, Johan Elfrink, Joke Wissels en Robbert Veenendaal.

Op 6 juli 2000 vond er voor de eerste keer een vergadering tussen het bestuur en gemeente Zutphen plaats. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd op 29 augustus 2000 een ledenvergadering belegd met daarbij afgevaardigden van de gemeente. Echter, tussen de door de ondernemers ingebrachte aandachtspunten (groenvoorziening en infrastructuur) en de mening van de gemeente lag een groot verschil. In plaats van enige inbreng in deze zaken, bleek dat juist deze punten reeds in de besluitvorming door de gemeente waren vastgelegd.
In het schrijven van 30 augustus 2000 van de gemeente wordt aangegeven dat op een aantal aandachtpunten alsnog enige ruimte geboden zal worden.

Daarna is het tot 30 oktober 2001 (bestuursvergadering) enige tijd stil met de vereniging. Besloten wordt dat alle zaken opnieuw bekeken zullen worden en het contact met de gemeente zal worden gezocht. Op 27 februari 2002 wordt een nieuwe ledenvergadering belegd. Besloten wordt tot een definitieve oprichting per 1 januari 2002 van Belangen Organisatie Ondernemers de Revelhorst (B.O.O.R).
Op 1 januari 2005 heeft B.O.O.R. 61 leden.