Categoriearchief: Nieuws 2012

Nu ter inzage: ontwerpbestemmingsplan Mars Noord en Midden

Bericht van de gemeente (www.mars-zutphen.nl)

Vanaf vrijdag 28 december tot en met donderdag 7 februari 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan Mars Midden en Noord ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan Mars Midden en Noord geldt voor nagenoeg het hele bedrijventerrein de Mars. Uitgezonderd Fort de Pol, de havens (Houthaven, Marshaven en Industriehaven) en het grondgebied van de nieuwe N348. Voor Fort de Pol heeft onlangs het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Voor de havens komt ook een apart bestemmingsplan.

Grotendeels bestendigen
Het nieuwe plan is in principe conserverend van aard; in de meeste gevallen blijft de huidige situatie hetzelfde. Wel maakt het plan duidelijk dat er een verschil is in de aard van de bedrijvigheid in Mars Midden en Noord. In het noordelijk deel van De Mars is ruimte voor (zware) industrie terwijl het middendeel bestemd is voor grootschalige en perifere detailhandel, voorzieningen en lichte bedrijvigheid. Zo is er een goede overgangszone tussen de industrie in het noorden en het nieuwe woongebied Noorderhaven in het zuiden.

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Mars Midden en Noord is in te zien bij Het Loket in het gemeentehuis van Zutphen. Het plan is ook digitaal beschikbaar.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan “Mars Midden en Noord ”,  schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan de gemeenteraad  van de gemeente Zutphen, Postbus 41, 7200 AA Zutphen, onder vermelding van ’zienswijzen Mars Midden en Noord’.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het secretariaat van Programmabureau De Mars, telefoon (0575) 587950.  Van uw mondelinge reactie wordt een verslag  gemaakt. (let op: Programmabureau De Mars is gesloten op maandag 31 december en dinsdag 1 januari).

Stappen
In juni van dit jaar startte de bestemmingsplanprocedure met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan. Inmiddels zijn de inspraakreacties verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt. Na de ter inzage periode worden de reacties (zienswijzen) op het ontwerpbestemmingsplan beoordeeld en waar nodig verwerkt in het bestemmingsplan. De raad stelt het definitieve bestemmingsplan Mars Midden en Noord vast.

Platforms techniek Apeldoorn, Deventer en Zutphen slaan handen ineen

(Van de Kamer van Koophandel)

Eén Platform Techniek Stedendriehoek, dat moet er vóór 2013 zijn. “Voornaamste doel van één platform is dat we maximaal binding kunnen realiseren met de verschillende technische branches in de regio” legt voorzitter Pieter Mulder uit. “Op 13 december is het platform een feit. Vanaf dat moment gaan we in plaats van lokaal, regio breed en branchegericht samenwerken. Zo willen we de zichtbaarheid van de techniek in onze regio vergroten en vooral ook instroom in de techniek bevorderen. Want dat is hard nodig. Doen we dat niet, dan missen we de boot; de toekomst bedreigt ons met een tekort aan technische vaklieden”. Lees verder Platforms techniek Apeldoorn, Deventer en Zutphen slaan handen ineen

14 december opening N348 Zutphen-Eefde

Verkeersmaatregelen omgeving N348 Zutphen-Eefde

Vrijdagmiddag 14 december om 14.00 uur wordt de nieuwe rondweg N348 Zutphen-Eefde feestelijk geopend en kan het autoverkeer na het officiële moment direct gebruiken maken van de nieuwe weg. Uiteindelijk doel is een betere doorstroming van het regionale verkeer en zorgt verder voor een betere bereikbaarheid van industrieterrein de Mars en minder verkeer door de v.d Capellenlaan-Deventerweg Noord en door het centrum van Eefde. Lees verder 14 december opening N348 Zutphen-Eefde

Opening nieuwe N348 Zutphen-Eefde op 14 december

Op vrijdag 14 december opent de provincie Gelderland de nieuwe N348 tussen Zutphen en Eefde. De provincie nodigt de inwoners van Zutphen en Eefde uit om, samen met alle betrokken partijen, stil te staan bij deze mijlpaal.

De partijen zijn de gemeenten Zutphen en Lochem, de aannemers Reef Infra, Van Spijker beton- en waterbouw en NTP Groep/Van Haarst, ProRail en vele anderen. Wat we precies gaan doen, blijft nog even geheim. Maar houd op vrijdag 14 december tussen 14.00 en 17.00 uur uw agenda alvast gereserveerd als u er bij wilt zijn. Lees verder Opening nieuwe N348 Zutphen-Eefde op 14 december