De provincie Gelderland wil in 2013 grootschalig onderhoud aan de N348 tussen Dieren en Zutphen uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn van invloed op de bereikbaarheid van het betrokken gebied.

In het voortraject vindt ambtelijk overleg plaats met de direct betrokken gemeenten, de hulpdiensten, politie en indien betrokken de openbaar vervoerder. De werkzaamheden starten in het voorjaar het met wegvak Dieren-Brummen. In de zomerperiode staat het wegvak Brummen-Zutphen ingepland.
De werkzaamheden worden regionaal met andere projecten afgestemd teneinde de overlast voor de regio beheersbaar te houden. Tijdens de uitvoering wordt getracht de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden, waarbij rekening wordt gehouden met de aanrijtijden van de hulpdiensten.

Het project bestaat onder andere uit het realiseren van verkeerskundige verbeteringen ter hoogte van de kernen Spankeren en Leuvenheim. Tevens wordt op een aantal wegvakken nieuw asfalt aangebracht en worden de bruggen over het Apeldoorns Kanaal en de IJssel onderhouden.
Het onderhoud aan de bruggen en de reconstructie van de bebouwde kom Leuvenheim zullen leiden tot de meeste verkeersoverlast. In deze gevallen leiden de onderhoudswerkzaamheden tot het tijdelijk afsluiten van aangrenzende wegvakken waardoor rekening moet worden gehouden met omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer en beperkte bereikbaarheid van aanwonenden en bedrijven. De werkzaamheden op de overige wegvakken worden hier zorgvuldig omheen gepland. Een gedetailleerde planning en fasering van het werk is op dit moment nog niet bekend.

Naar verwachting zal in januari meer bekend zijn over de periode van overlast, fasering en
omleidingsroutes. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Marieke Looijen, projectsecretaris, m.looijen@gelderland.nl of (026) 359 95 20.