Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst veilig achter de dijk kunnen wonen en werken, zijn dijkversterkingen van belang. Een van de dijken die versterkt zal worden, ligt tussen de Den Elterweg en de wijk Zuidwijken in Zutphen. Dit maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Tijdens deze dijkversterking zal een deel van de dijk hoger en sterker worden gemaakt. Hiervoor is grond nodig. Voordat deze grond kan worden gebruikt, wordt deze eerst onderzocht.

Rijkswaterstaat is bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit in enkele uiterwaarden van de IJssel. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden die door particuliere grondeigenaren zijn voorgesteld. Hierdoor kan er mogelijk veel zand en klei vrijkomen in de Stokebrandsweerd, de Spaensweerd en in de Olburgerwaard. Er wordt onderzocht of deze grond gebruikt kan worden voor de dijkversterking.

Het gebruik van deze grond draagt bij aan een duurzamere uitvoering van het project. Omdat de grond niet over grote afstanden vervoerd hoeft te worden, wordt er minder stikstof, CO2 en fijnstof uitgestoten.

Momenteel is er nog onvoldoende kennis over de bodemkwaliteit van de omgeving van de dijk en de kwaliteit van de grond uit de uiterwaarden. Daarom zal de grond uit de genoemde gebieden worden onderzocht, zodat de kennis over de dijk kan worden verbeterd en gebruikt bij de dijkversterking.

Het projectteam heeft een vergunning aangevraagd en gekregen voor het uitvoeren van het onderzoek. In de maanden mei en juni zullen veldwerkers bezig zijn met het onderzoek. Indien jouw grond onderzocht moet worden, nemen we persoonlijk contact met je op voor toestemming.

De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting rond de zomer van 2024 bekendgemaakt. Dan zal ook duidelijk worden of de grond uit de uiterwaarden van de IJssel kan worden gebruikt voor de dijkversterking en welke vervolgstappen er genomen zullen worden. Zodra er meer duidelijkheid is, ontvang je een update via deze nieuwsbrief.