Op 4 april voert het bedrijf Fugro een terreinonderzoek uit ten behoeve van twee mogelijke locaties voor de fietstunnel in de N348 bij Epse. Die tunnel is onderdeel van de verbeterde fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen.

Het doel van het onderzoek is om te bepalen wat er nodig is om het (ondergronds) bouwen van de fietstunnel mogelijk te maken (geotechnisch onderzoek). Het gaat om zogeheten sonderingen en er worden peilbuizen geplaatst. Vervolgens worden de peilbuizen één keer per twee weken gemonitord, in totaal vier keer. Voor het onderzoek is het niet nodig om privéterreinen te betreden en het verkeer zal geen hinder ondervinden van het onderzoek.

Achtergrond: Uit het onderzoek voor de F348 van vorig jaar is gebleken dat een fietstunnel bij de Kratonweg, ten zuiden van Epse, een geschikte oplossing is voor de fietsroute. Met de drie gemeenten spraken we af om deze locatie voor de fietstunnel te heroverwegen als uit het onderzoek voor de N348 tussen Epse en de oprit naar de A1 blijkt dat er een betere locatie voor de fietstunnel is. Dit onderzoek loopt nog. In één van de varianten wordt een andere locatie voor de fietstunnel, dichter bij Epse, onderzocht. We gaan ervan uit dat het deze zomer duidelijk wordt welke locatie het meest geschikt is voor de fietstunnel.

(foto ter illustratie)