Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in onze regio en in onze gemeente Zutphen. Een week lang is in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit om mensen ervan bewust te maken dat het hier ook speelt, te laten zien wat de risico’s zijn en wat je er aan kunt doen. In de hele regio zijn meer dan 30 integrale acties uitgevoerd.

Effectieve samenwerking

De samenwerkende diensten, gemeenten, politie, OM, RIEC, Belastingdienst, ISZW, LIV, Douane, KMAR en Liander maakten goed gebruik van elkaars expertise tijdens de week. De week heeft netwerken versterkt en de uitwisseling van ideeën op gebied van vernieuwing bevorderd. De actieweek leidt tot een aantal vervolgonderzoeken. Informatie die is verkregen tijdens de controles wordt komende tijd gecontroleerd door betrokken instanties. Er zijn in diverse gemeenten integrale controles uitgeoefend, zo ook in Zutphen. Hierbij zijn diverse bedrijven bezocht. Bij een aantal was alles goed op orde, in enkele gevallen is nog vervolgonderzoek nodig.

Ondermijning

Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Dit probleem kan alleen succesvol worden aangepakt door als één overheid op te treden. Door met diverse andere partijen allianties aan te gaan en daarmee duurzame netwerken te smeden, versterkt de integrale actieweek de effectieve aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. We hebben als overheid meer zicht gekregen op de problemen die hier spelen. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de opbrengst in de hele regio van deze themaweek.

Op bijgevoegde afbeelding is te zien welke resultaten zijn gehaald tijdens de Week tegen Ondermijning.