Op deze schets (hier te downloaden) van RoosdomTijhuis zijn de plannen voor het zonnepanelenveld en de gewenste extra ontsluiting op de Revelhorst in beeld gebracht.  Hiermee wordt het bedrijventerrein beter bereikbaar en veiliger. Bedrijvenkring Zutphen juicht deze aansluiting op de rondweg al jarenlang toe. We hopen dan ook dat deze spoedig gerealiseerd zal gaan worden.

Het bestuur heeft inmiddels contact uit staan met Roosdom Tijhuis of ondernemers op de revelhorst aan kunnen sluiten bij deze zonnepanelen. Zodra hier meer nieuws zullen we ons melden

Als bestuur betreuren we het dat bewoners die achter de geluidswal wonen bezwaar maken tegen de rondweg. Richting gemeente Zutphen hebben we onze zorgen hierover geuit.